Geschillen


Mocht u een klacht hebben over de invulling van het passend onderwijs van uw kind, dan is het aan te raden om in gesprek met de school te blijven. U kunt daarvoor contact opnemen met de zorgcoördinator, de afdelingsleider van uw kind en/of met de directie van de school.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is de volgende stap om bemiddeling te vragen aan de voorzitter van het samenwerkingsverband en/of de directie van het OZC.

Vanaf 1 augustus 2014 bestaat er ook een (tijdelijke) landelijke geschillencommissie met betrekking tot passend onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl).