Introductie


De uitgangspunten van passend onderwijs op het Isendoorn College zijn:

Hieronder lichten we deze uitgangspunten nader toe. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt rondom bepaalde begrippen, kunt u de betekenis van die begrippen vinden in de begrippenlijst.

 

De mogelijkheden van het kind

Al vanaf de eerste jaren in het basisonderwijs ontwikkelen kinderen zich in de richting van een bepaald studieniveau en uiteindelijk ook functioneringsniveau in de maatschappij. Globaal wordt dan vaak gedacht in termen als mbo-, hbo- of wetenschappelijk niveau.

Sommige kinderen worden echter geconfronteerd met zaken die in de weg zitten om het passende niveau ook werkelijk te halen. Dat kunnen sociaal-emotionele belemmeringen zijn, maar ook medisch-lichamelijke beperkingen. Voor deze kinderen proberen we samen met ouders/verzorgers en deskundigen vast te stellen hoe het kind zelf, zijn ouders en de school toch alle resterende mogelijkheden optimaal kunnen benutten.

 

De mogelijkheden van de school

Het Isendoorn College kan ondersteuning bieden op het niveau van een begeleidingsschool*. Dit betekent dat er voor alle leerlingen van de school goede ondersteuning is in de vorm van mentoraat en decanaat en dat er voor bepaalde groepen kinderen extra ondersteuning is. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie of faalangst (klik voor een uitgebreid overzicht door naar: Ondersteuningsprofiel Isendoorn College).

Aanvullend daarop kan er in bijzondere situaties meer ondersteuning worden afgesproken met  leerlingen en ouders. Daarvoor moet aan tenminste twee voorwaarden worden voldaan:

De zorgcoördinator* beoordeelt of aan deze voorwaarden voldaan wordt.

 

Samenwerking tussen ouders, school en Samenwerkingsverband

In principe helpen ouders en school elkaar als een kind het zonder extra ondersteuning niet zelf redt. Echter, soms is er meer hulp nodig. Het Isendoorn College is lid van een Samenwerkingsverband. Daarin werken alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zutphen met elkaar samen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen uit dit woongebied passend onderwijs krijgen. Het Samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld door de school met vragen om:

 

Link naar:  http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/08/Informatiegids-passend-onderwijs-2014.pdf

Link naar:  http://www.passendonderwijs.nl