Scholen op de kaart


In het project 'Scholen op de kaart' maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken op welke wijze zij de schoolprestaties via hun website presenteren en die vergelijken met andere scholen.

Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden.

Ook het Isendoorn College neemt deel aan dit project. Wij zullen u via onze site dan ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


Bij dezen alvast twee documenten met gegevens/resultaten.

Resultaat leerlingen klas 1

Resultaat ouders klas 1

Voor een directe link naar 'onze' pagina, klik hier.

Visitatierapport TTO - maart 2013