Het Isendoorn College is een rk scholengemeenschap voor regulier en tweetalig mavo, havo en vwo. Kernbegrippen voor de school zijn: een open sfeer, collegialiteit, veranderingsbereidheid en een leerlinggerichte houding. Het Isendoorn College telt ongeveer 1800 leerlingen en 175 medewerkers. Ongeveer de helft van de leerlingen volgt het tweetalig onderwijs. Onze onderwijsuitgangspunten zijn:

  • actief en zelfverantwoordelijk leren bevorderen;
  • brede ontwikkeling bieden;
  • rekening houden met verschillen;
  • onderwijs en ICT integreren;
  • internationaal uitdagen.

op dit moment zijn er geen vacatures

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.