Het Isendoorn College is een rk scholengemeenschap voor regulier en tweetalig mavo, havo en vwo. Kernbegrippen voor de school zijn: een open sfeer, collegialiteit, veranderingsbereidheid en een leerlinggerichte houding. Het Isendoorn College telt ongeveer 1700 leerlingen en 175 medewerkers. Ongeveer een derde van de leerlingen volgt het tweetalig onderwijs. Onze onderwijsuitgangspunten zijn:

Het Isendoorn College zoekt voor aanvang van het schooljaar 2017-2018:

Docent Nederlands 2e graad                                                                0,5 fte
Het betreft gedeeltelijk vervangingsuren en reguliere uren

Docent economie 1e graad                                                                   0,5 fte
Het betreft gedeeltelijk vervangingsuren en reguliere uren.

Docent wiskunde 1e of 2e graad                                                          0,5 fte
Het betreft voornamelijk vervangingsuren (0,4) aangevuld met 0,1 fte reguliere uren

Docent natuur/scheikunde 1e of 2e graad                                       0,8 fte
Het betreft vervangingsuren wegens ziekte

 

Inlichtingen over de vacature zijn te verkrijgen bij mevrouw A.C. Rogge-van Dijck, conrector havo/vwo, telefoonnummer 06-38489086. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u tot 2 mei 2017 een brief met motivatie en cv sturen naar het Isendoorn College: vacature@isendoorn.nl.

Voor meer informatie over de school verwijzen wij u naar onze website: www.isendoorn.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.