iPads, Apple-garantie, verzekering en reparaties

Op deze pagina: (klik op de link voor snelle toegang)

Schade aan de iPad. Niet altijd te voorkomen!

Nu we op het Isendoorn wat langer werken met de iPad in de klas, merken we dat goede informatie rond het oplossen van schades erg belangrijk is. Een iPad is een mooi maar ook een duur leermiddel en schades zijn vrijwel altijd erg kostbaar. En juist daar bestaat ook een oplossing voor als je op tijd maatregelen neemt: een verzekering!

Wij adviseren er een af te sluiten via Smart2Scool. Deze kost € 33,= per jaar voor maximaal 48 maanden en dekt schades aan iPads tot ze vier jaar oud zijn (eigen risico is €50,= per schade).  Oudere Ipads zijn ook te verzekeren tot ze vier jaar oud zijn tegen genoemde premie van €33,= per jaar. Een verzekering afsluiten kan via: https://www.smart2scool.nl/isendoorn

Tot schooljaar 2018/19 adviseerden wij nog een andere verzekering die iets gunstiger was. Afgelopen jaar maakte die verzekeraar steeds minder waar wat er beloofd was zodat wij die verzekering niet langer kunnen aanbevelen. Onze gesprekken met Smart2Scool geven ons veel vertrouwen in de oplossingen die zij bieden.

Er zijn mensen die er voor kiezen om schades aan een iPad via een inboedelverzekering te declareren. In de praktijk lukt dit een enkele keer maar vaker levert dit een teleurstellende ervaring op door voorwaarden die maken dat de meeste schadegevallen net buiten de dekking vallen of nauwelijks vergoed worden vanwege een hoog eigen risico.

 

Ervaringscijfers: aantallen schades per jaar

De ervaring leert inmiddels dat ieder jaar gemiddeld 15% van de iPad's schade oploopt. Het overgrote deel hiervan (bijna 96%) was glasschade. Indicatie: glasreparatie kost afhankelijk van het model iPad tussen de €100,= en € 250,=. Deze prijzen zijn sterk afhankelijk van de dagprijzen van de schermen. Naast glasschade komt het voor dat er bij een wat hardere knal ook onder de glasplaat dingen kapot gaan. In dat geval loopt het reparatie bedrag vaak fors op.

Deal maken? U de verzekering, wij de beschermhoes!

Veel schades worden voorkomen door een goede iPad-hoes. Wij hechten zoveel waarde aan het voorkomen van problemen dat wij alle nieuwe leerlingen een goedgekeurde degelijke hoes cadeau geven - maar wel met de verplichting deze ook te gebruiken.
Daartegenover vragen wij ouders met klem om zelf de verzekering af te sluiten zodat het gemakkelijk wordt om onverhoopte problemen toch snel op te lossen.

U kunt de verzekering afsluiten in dezelfde webshop waarin ook de iPad besteld kan worden.

In geval van schade aan de iPad kan de tablet binnen 3 werkdagen gerepareerd worden en retour gestuurd naar het Isendoorn.

 

Hoe kan het Isendoorn helpen bij schade en wat kan niet?

In geen enkel schadegeval zal het Isendoorn zelf repareren. Het staat iedereen vrij om een eigen reparatiekanaal te kiezen maar de school kan op verschillende manieren helpen. Dat doen we via de iHelp. Deze wordt gevormd door een aantal getrainde leerlingen en een toezichthouder die te vinden zijn in het kantoortje bij de 050 lokalen (bijna elke pauze open - openingstijden staan op de deur).
Zij bieden de volgende mogelijkheden:

 1. de iHelp mensen kunnen een aantal storingen en installatieproblemen ter plekke oplossen
 2. bij schade kunnen de  iHelp-mensen een eerste inschatting maken wat er kapot is en bepalen of het om een garantiegeval gaat of dat reparatie noodzakelijk is
 3. de iHelp kan de iPad opsturen naar onze vaste reparateur. Hiervoor gebruiken wij de kanalen van Smart2Scool (ook voor iPads die niet verzekerd zijn). De ouders doen zelf rechtstreeks zaken met deze reparateur, het Isendoorn is alleen “doorgeefluik” van kapotte en gerepareerde iPads.
 4. als de iPad via de iHelp op school wordt opgestuurd voor onderzoek en/of reparatie, kan de leerling via de iHelp een leen-iPad van het Isendoorn mee krijgen voor maximaal twee schoolweken (reparaties via onze reparateur zijn meestal binnen 3 dagen klaar). Indien u voor een andere reparatieroute kiest, kunnen wij geen leen-iPad verstrekken.
 5. Voordat de reparateur aan het werk gaat, zal hij eerst vaststellen of de schade mogelijk valt onder een garantie en een prijsopgave maken. Ouders betalen onderzoekskosten en reparatiekosten die niet onder de garantie vallen zelf. Indien u een verzekering heeft afgesloten zullen deze kosten worden vergoed volgens de polisvoorwaarden.

Het Isendoorn heeft geen aandeel in de reparatie en is niet verantwoordelijk voor de reparaties. De leerling/ouder is verantwoordelijk voor de leen-ipad. Eventuele schade hieraan is voor rekening van de ouder. Voor verdere vragen over de reparatie en de garanties op de reparatie verwijzen wij u naar de website van de reparateur.

Let wel: na elke reparatie (waaronder glas) vervalt direct de Apple garantie!

Verzekering tot juli 2018

In de afgelopen jaren (t/m schooljaar 2017/18) heeft het Isendoorn een verzekering via AON aanbevolen. Deze verzekering was zeer betaalbaar en dekte jarenlang alle voorkomende schades. De afgelopen maanden werd echter duidelijk dat AON een nieuw beleid is gaan voeren ten aanzien van het verzekeren van iPads. Zo werd er bijvoorbeeld niet langer uitgekeerd op basis van de geconstateerde schade maar werd er nog slechts uitgekeerd op basis van de dagwaarde van de iPad. Al met al reden voor ons om deze verzekering vanaf het nieuwe schooljaar niet langer aan te bevelen. In de tekst hieronder vertellen we wat volgens ons een goed alternatief is.

Mocht u nog een verzekering bij AON hebben lopen en zit u op dit moment met schade dan kunt u dit melden bij https://www.aononderwijs.nl/schademelden (leerlingverzekering).

De verzekering vanaf 2018 in het kort (tekst van verzekeraar):

Smart2Scool Serviceverzekering van de bij Isendoorn in gebruik zijnde iPads:

 Het Isendoorn College ondersteunt haar lesgeving met het gebruik van Apple iPads.Smart2Scool ontzorgt de leerling niet alleen in geval van uitval van zijn of haar apparaat bij een technisch, van binnenuit komend gebrek (garantieschade), maar ook bij schades die ontstaan door oorzaken die van buitenuit (verzekerde schade) komend zijn; denk aan schade veroorzaakt door o.a. brand, vallen, stoten, contact met water/vocht en diefstal.

Indien een dergelijk voorval zich voordoet, ontfermt Smart2Scool zich over de reparatie van de iPad, terwijl Isendoorn College tijdens de korte reparatieperiode een leen iPad ter beschikking stelt.

Op deze wijze verzekert Smart2Scool, in samenwerking met het Isendoorn College, dat de leerling ononderbroken de lessen kan blijven volgen.

In detail, de Smart2Scool Serviceverzekering biedt de volgende voordelen en verzekeringsdekking:

 

Combinatie van een adequate herstelservice en verzekering

De verzekering is gericht op een snelle afhandeling bij garantie en schade ongeacht de oorzaak. Door gebruik te maken van een online servicetool wordt de administratie uit handen genomen en is het serviceproces volledig inzichtelijk. Het enige dat de verzekerde dient te doen in geval van een verzekerde schade (niet bij een garantieschade) is het eigen risico te voldoen.

 

Uitgebreide dekking

 

Periode, vergoeding en eigen risico

Dekkingsperiode:


Afschrijving

Stappenplan bij schade

De leerling meld zich bij de iHelp op school:
 • De iHelp vult een digitaal reparatieformulier in om de ipad op te sturen naar de reparateur.  De iHelp meldt de leerling aan voor een leen-iPad  (maximaal 2 weken) zodat de leerling zijn of haar lessen kan volgen.
 • De leerling kan de leen-iPad ophalen in de mediatheek
 • De iHelp stuurt de iPad op naar de reparateur, de ouder en leerling krijgen een mailtje dat het proces in gang is gezet.
De reparateur:
 • Na ontvangst bekijkt de reparateur de schade en kijkt of dit binnen de Apple garantie valt. Als dit zo is zal voor reparatie onder garantie gekozen worden (± 2% van de gevallen). Veelal wordt het apparaat in dit geval vervangen door een ander exemplaar van vergelijkbaar model.
 • Valt de schade buiten de garantie dan brengt de reparateur een offerte uit naar de opgegeven e-mailadressen. Dit zal onder voorbehoud zijn als bijvoorbeeld later blijkt dat niet alleen het glas maar ook nog iets anders defect is. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en krijgt hier dan ook bericht van.
 • U kunt ook kiezen voor een vervangend apparaat van Apple (refurbished). De garantieperiode zal dan doorlopen. Als de reparatie niet onder de garantie valt is deze oplossing doorgaans duurder. Het verdient in dat geval aanbeveling om na te gaan of de verzekering die meerkosten ook wil dekken.
 • Na uw akkoord per e-mail wordt de iPad gerepareerd of vervangen (afhankelijk van de keuze). Als u verzekerd bent krijgt u alleen een factuur voor het eigen risico van € 50,=.
 • Na het afronden van de reparatie wordt een e-mail gestuurd dat de reparatie voltooid is en weer naar school wordt gestuurd.
Terug op school:
 • De iHelp ontvangt de iPad en stuurt een e-mail naar de leerling dat de iPad opgehaald kan worden.
 • De leerling levert de leen-iPad in en krijgt de eigen iPad weer terug.
 • De reparatie wordt als voltooid gemeld.

 

Apple fabrieksgarantie:

Reparatie binnen de garantie

Binnen 1 jaar na levering kan er aanspraak worden gedaan op de standaard garantie van Apple. Deze dekt in de praktijk niet erg veel. Voor iPads die via school zijn aangeschaft heeft het Isendoorn bij de leverancier) bedongen dat de consumentengarantie wordt verlengd met nog eens twee jaar. Het tweede en derde jaar is dus geen Apple garantie maar een soortgelijke garantie afgegeven door de leverancier.

Apple garantie betekent in de praktijk dat alleen inwendige componenten die stuk gaan door een productiefout binnen de garantie vallen.

 1. Accu’s vallen niet binnen de garantie.
 2. Glasschade valt niet binnen de garantie.
 3. Water- en stootschade valt niet binnen de garantie
 4. Werking van de knoppen valt beperkt binnen de garantie.

Als de iPad bij Apple aangeboden wordt ter reparatie en de schade valt niet binnen de garantie, dan zal er veelal een coulance regeling gelden. Dit houdt meestal in dat er een vervangende iPad geleverd kan worden voor een deel van de nieuwprijs. Het aanbieden van garantiegevallen moet bij de iHelp op school.

Lees hier de Apple voorwaarden: http://www.apple.com/legal/warranty/products/ipad-dutch-nl.html

 

Reparatie buiten garantie

Alle reparaties aangemeld buiten de 3 jaar periode zijn voor eigen rekening.
Ook binnen de garantiejaren geldt dit voor: